ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد زندانیان وجدانی / شکنجه

عفو بین الملل
۱۷ خرداد ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری