بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر: دو نفر آزاد شدند صدها نفر هنوز بازداشت هستند

عفو بین الملل
۲۳ دی ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری