ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد مجازات مرگ / نگرانی از اجرای حکم اعدام

عفو بین الملل
۲۲ شهریور ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری