ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

عفو بین الملل موج جدید اعدامها در ایران را محکوم کرد

عفو بین الملل
۲۶ مهر ۱۳۸۶
اطلاعیه مطبوعاتی