ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: نگرانی از بدرفتاری/ امکان وجود زندانی وجدانی

عفو بین الملل
۱۱ آبان ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری