بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد حکم اعدام / نگرانی از اجرای حکم اعدام /نگرانی از محاکمه غیرعادلانه: علی مهین ترابی

عفو بین الملل
۳۰ آذر ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری