ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر: مسیحان آزاد شده هنوز در خطر محاکمه هستند

عفو بین الملل
۲۶ آذر ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری