ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: حکم اعدام: بهمن سلیمیان

عفو بین الملل
۲۱ شهریور ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری