ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد حکم اعدام/ سنگسار

عفو بین الملل
۱ آبان ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری