بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

روزنامه های اصلاح طلب پیش از انتخابات بسته شدند

دیده بان حقوق بشر
۲۹ بهمن ۱۳۸۲
اطلاعیه مطبوعاتی