بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
>>>

متن این گزارش که به مناسبت روز جهانی مبازره با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر منتشر شده است، در دست ترجمه است. بنیاد عبدالرحمن برومند با تکیه بر نتایج بیش از پانزده سال تحقیق در مورد مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در ایران از مقامات مسئول خواسته است که در سیاستی که شکست خورده است و نتیجه ای جز ظلم و بی عدالتی نداشته است فوراً تجدید نظر کنندو سیاست خشونت بارشان را با سیاستی انسان محور جایگزین کنند. بنیاد همچنین خواستار رعایت فوری حقوق متهم شده است؛ حقوقی که در روند فعلی دادرسی پایمال می شود.

برای خواندن این گزارش به زبان انگلیسی روی English در بالای این صفحه کلیک کنید.