بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
>>>

 

 

 

logos

 

بنیاد عبدالرحمن برومند به همراه نه نهاد حقوق بشری طی نامه‌ای مشترک خواستار آن شدند که مقامات اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران بخواهند تا حکم‌های حبس صادر شده علیه ۳۲ شهروند بهایی گلستان را لغو و درباره موارد شکنجه و آزار آن‌ها در زمان بازجویی دست به یک تحقیق مستقل بزند. در این نامه تاکید شده که پرونده بهاییان گلستان، بزرگترین دستگیری دسته جمعی بهاییان در ده سال گذشته بوده است. این پرونده همچنین از این حیث شدت شکنجه‌‌ای که در بازجویی‌ها اعمال شده کم نظیر است.

۳۲ شهروند بهایی ساکن شهرهای مختلف استان گلستان از مهرماه ۱۳۹۱ و طی یک پروژه یک ساله به بهانه معاشرت با مسلمانان و تبلیغ بهاییت، بازداشت شده و زیر شکنجه‌های شدید فیزیکی و روانی برای پذیرفتن اتهامات خود تحت فشار قرار گرفته‌اند. آن‌ها به دلیل زندگی کردن به عنوان یک بهایی در میان مسلمانان و معاشرت با آنان که تبلیغ علیه نظام قلمداد شده و برگزاری جلسات خصوصی مذهبی که به عنوان ایجاد تشکیلات غیرقانونی و ارتباط با دول متخاصم تلقی شده، در مجموع به ۲۳۸ سال حبس‌ محکوم شده‌اند. هشت تن از آنان که به حبس‌های ۱۰ تا ۵ سال محکوم شده‌اند، در حال گذراندن حبس خود در زندان رجایی شهر هستند و ۲۴ تن دیگر که به حبس‌های ۶ تا ۱۱ سال محکوم شده‌اند، در انتظار برگزاری دادگاه تجدیدنظر هستند. درصورتی که محکومیت این ۲۴ نفر در دادگاه تجدیدنظر تایید و اجرا شود، چندین زوج بهایی با هم به زندان خواهند رفت و فرزندان آن‌ها بی‌سرپرست خواهند شد.