newsletter-header-small

شیوۀ انتصاب قضات در ایران زمینه ساز بی عدالتی در نظام قضایی

۲۴ آذر ۱۳۹۴

در این خبرنامه با اشاره به شیوۀ انتصاب قضات در ایران که مبتنی بر معیارهای سلیقه ای و از پیش تعیین نشده، شرایط مبهم و کلی، تبعیض است و داوطلبانی را می پذیرد که  فاقد تحصیلات حقوق اند اعتراض شده است و توجه افکار عمومی جهان به این نکته جلب شده است که با چنین نظام قضایی بی صلاحیت و فاسدی است که امسال بیش از هزار نفر در ایران اعدام شده اند. بنیاد عبدالرحمن برومند خواهان اصلاح نظام قضایی ایران بر پایه دستورالعمل ایجاد نظام شفاف و شایسته سالار برای انتصاب قضات عالی‌رتبه شده است که این بنیاد به زبان فارسی ترجمه کرده و در اختیار عموم قرار داده است.

برای خواندن دستورالعمل روی لینک بالا کلیک کنید. متن کامل این خبرنامه به زبان انگلیسی را کلیک کردن روی English   بخوانید.