بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
>>>

در این خبرنامه با اشاره به شیوۀ انتصاب قضات در ایران که مبتنی بر معیارهای سلیقه ای و از پیش تعیین نشده، شرایط مبهم و کلی، تبعیض است و داوطلبانی را می پذیرد که  فاقد تحصیلات حقوق اند اعتراض شده است و توجه افکار عمومی جهان به این نکته جلب شده است که با چنین نظام قضایی بی صلاحیت و فاسدی است که امسال بیش از هزار نفر در ایران اعدام شده اند. بنیاد عبدالرحمن برومند خواهان اصلاح نظام قضایی ایران بر پایه دستورالعمل ایجاد نظام شفاف و شایسته سالار برای انتصاب قضات عالی‌رتبه شده است که این بنیاد به زبان فارسی ترجمه کرده و در اختیار عموم قرار داده است.

برای خواندن دستورالعمل روی لینک بالا کلیک کنید. متن کامل این خبرنامه به زبان انگلیسی را کلیک کردن روی English   بخوانید.