بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
>>>

در این خبرنامه چکیده ای از سخنرانی های رویا و لادن برومند، پایه گزاران بنیاد عبدالرحمن برومند، در مجلس نمایندگان ایالات متحدۀ آمریکا (رویا برومند) و در مجمع حرکت جهانی برای دموکراسی در سئول (لادن برومند)، منتشر شده است.

دکتر رویا برومند روز شش آبان در مجلس نمایندگان به همراه سخنگویان چند سازمان مدافع حقوق بشر حاضر شد و در بارۀ لزوم طرح، بررسی و گفتگو درمورد رفتار دولت جمهوری اسلامی با شهروندان این کشور صحبت کرد. رویا برومند که در کمیسیون حقوق بشر لانتس مجلس نمایندگان سخن می گفت، جامعۀ بین الملل مدت زیادی صرفاً بر مسئلۀ هسته ای و تجارت متمرکز شده است و وضعیت فاجعه بار حقوق بشر را در ایران نادیده گرفته است. رویا برومند اضافه کرد که امضای قرارداد هسته ای موقعیتی است که جامعۀ بین الملل دولت ایران را در مورد وضعیت حقوق بشر، نقض قانون، سرکوب سیاسی و افزایش غیر قابل قبول اعدام ها دراین کشور به چالش بکشد. دکتر رویا برومند در این سخنرانی مشخصاً در مورد دادگاه ها و رویه قضایی غیر عادلانه ای که ریحانه جباری، بهرام احمدی و مهدی قاسمزاده، بهنود شجاعی، هادی راشدی و عطاالله رضوانی را به کام مرگ فرستاد سخن گفت و متذکر شد که در کشوری که  حکومت قانون این چنین پایمال می شود و صدها متهم محروم از حقوقشان کشته می شوند، امنیت اقتصادی نیز تأمین نخواهد شد و نباید انتظار بهبود وضع اقتصادی بدون حکومت قانون را داشت.

دکتر لادن برومند که در سئول پایتخت کرۀ جنوبی در مجمع حرکت جهانی دموکراسی خواهان شرکت داشت در مراسم افتتاحیه این مجمع که هر دوسال در یکی از دموکراسی های نوپای جهان برگزار می شود سخنرانی کرد. او در این سخنرانی یادآور شد که شانزده سال پس از برگزاری اوّلین مجمع که در شرایطی پر از امید و پیروزی اخلاقی و سیاسی نظام مردم سالار در جهان برگزار شد، باید اذعان داشت که ارزش های دموکراتیک امروز در خطر جدی قرار گرفته اند. نظام های خودکامه نه تنها در عمل بلکه در گفتار و ایدئولوژی نیز دموکراسی و ارزش های والا و جهان شمول آنرا مورد حمله قرار داده اند. در این شرایط و در حالیکه صدها هزار پناهنده به سوی دموکراسی های اروپایی سرازیر شده اند، و در قلب این کشور ها کودکان یهودی به جرم یهودی بودن و روزنامه نگاران به جرم ازادانه نوشتن به گلوله بسته می شوند، دیگر دموکراسی ها نمی توانند سیاست خارجی خود را  بر اصولی استوار کنند  که میراث قرارداد وستفالیاست (فرن هفده میلادی) و بر اساس کوته بینی ناسیونالیستی و تعریفی غلط از منافع ملّی شکل می گیرد. لادن برومند با یادآوری شدت سرکوب سیاسی و خشونت دولتی در ایران گفت که در رویارویی با خواسته های دموکراتیک مردمشان دولت های سرکوبگری چون جمهوری اسلامی ایران از دو سلاح قوی بهره مند می شوند یکی دروغ است و دیگری قوۀ قهریه. آنها می گیرند و می بندند و اعدام می کنند تا جامعه را ارعاب کنند و سکوتی مرگبار حاکم کنند. وقتی سکوت برقرار شد آنوقت میدان برای سیطرۀ دروغ آماده می شود. دکتر لادن برومند یادآور شد که اگرچه دموکراسی خواهان و مدافعان حقوق بشر در مقابل این دولت ها ناتوان به نظر می آیند، امّا در واقع آنها نیرومند تر از حکومتشان هستند، چون آنها حقیقت را دارند و ایمانشان به کرامت و حیثیت انسان. لادن برومند، از دموکراسی های جهان خواست که متحدین واقعی و دراز مدتشان که دموکرات های جهان هستند را بشناسند و اتحادشان با آنها را تقویت کنند. او یادآور شد که وقتی ایرانیان برای دفاع از حق آزادی انتخابات به پا خواستند در حقیقت برای حق عراقی ها افغان ها و یمنی ها هم به پا خواسته بودند. سرکوب مردم ایران صدمه ای بود که نه تنها به آزادی در ایران بلکه به آزادی در عراق، افغانستان و یمن نیز وارد شد. او گفت امروز یک فعال حقوق بشر در نروژ به نیکی آگاه است که همراه تونسی او نه تنها برای آزدای ها در تونس مبارزه می کند بلکه برای حفظ و تقویت آزدای ها در نروژ نیز به پا خواسته است.

لینک به سخنرانی دکتر رویا برومند به زبان انگلیسی :

Read Roya Boroumand’s complete presentation here.

لینک به سخنرانی دکترلادن برومند به زبان انگلیسی

Read Ladan Boroumand’s complete address here.