ایران باید قوانین پوسیده ای را که شکنجۀ نوجوانان را مجاز می کند ملغی کند

۱۴ شهریور ۱۳۹۴

سال ۲۰۱۴ یکی بدترین سال ها در رابطه با خشونت دولتی علیه نوجوانان در ایران بوده است. پانزده نوجوان به اتهام جرایمی که در کودکی مرتکب شده بودند اعدام شدند. احکام شلاق از ۱۰ تا ۲۲۸ ضربه، و به طور متوسط بین پنجاه تا صد ضربه برای نوجوانان "بزهکار" چهارده تا هفده ساله صادر شده است. نوجوانان را بازداشت، مرعوب، تحقیر می کنند و شلاق می زنند.

متن کامل این خبرنامه به زودی به زبان فارسی منتشر خواهد شد. برای خواندن متن به زبان انگلیسی روی English کلیک کنید.