بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
>>>

در این اطلاعیه که به زبان انگلیسی و خطاب به کشورهای عضو شورای حقوق بشر نوشته شده است، رویا برومند، مدیر اجرائی بنیاد برومند، به همراه نمایندگان ۳۵ سازمان حقوق بشری ایرانی و غیر ایرانی با تاکید بر نقض وخیم حقوق بشر در ایران، از این کشورها می‌خواهند که در اجلاس آتی خود جانب دفاع از حقوق بشر در ایران را بگیرند و به قطعنامه پیشنهادی رأی مثبت دهند. نگاه کنید به متن کامل این بیانیه در کتابخانه به زبان انگلیسی (بالای صفحۀ روی English کلیک کنید).