بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
>>>

در این نامه که به ابتکار بیست و هفت سازمان غیر دولتی طرفدار حقوق بشر تدوین شده است، امضاء کنندگان  از دول عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تمدید مأموریت دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در بیست و پنجمین اجلاس این شورا شدند. آنها همچنین از نمایندگان دول عضو این شورا خواستند که در جلسه گفتگوی روز هفده مارس با احمد شهید شرکت کنند و از روند نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی نمایند. در این نامه همچنین به آخرین آمار اعدام ها در ایران اشاره شده است و بر غیر عادلانه بودن روند دادرسی تأکید کردند که منجر به صدور احکام اعدام می شود.

در این نامه همچنین به نقض حقوق اقلیت های قومی و دینی اشاره شده است و باز بر اهمیت تمدید مأموریت آقای شهید تأکید شده است.

امضاء کنندگان این نامه : بنیاد عبدلرحمن برومند، عفو بین الملل، عرصه سوم، مادۀ نوزده، جامعه دفاع از زندانیان آذربایجانی، جامعه حقوق بشر برای کردستان ایران، گروه حقوق بشر بلوچستان، کمیته گزارشگران حقوق بشر، کمیته حمایت از روزنامه نگاران، خانم دکتر شیرین عبادی-کانون مدافعان حقوق بشر، پروژه مدافعان حقوق بشر شرق و شاخ آفریقا، باهم برعلیه مجازات اعدام، سازمان حقوق بشر اهوازی در اروپا، خلاصی از شکنجه، فعالان حقوق بشر در ایران، دیده بان حقوق بشر، کمپین حقوق بشر در ایران، کمیسیون حقوق بشر بین المللی همجنسگرایان زن و مرد، سرویس بین المللی حقوق بشر، سازمان حقوق بشر ایران.