newsletter-header-small

حکومت ایران از عدم توجه افکار عمومی جهانی در تعطیلات برای اعلان اعدام قریب الوقوع یک دانشجو استفاده می کند

۴ دی ۱۳۸۹

در این مقاله، به قلمی رویا برومند، که به زبان انگلیسی در روزنامه الکترونیکی هافینکتن پست منتشرشد، رویا برومند به حکم اعدام حبیب الله لطیفی شدیداً اعتراض کرده و خواستار تعلیق فوری آن شد.