بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
>>>

در سالگرد روز جهانی حقوق بشر، مقامات قضایی ایران در تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از پرونده سیاه حقوق بشر خود به ویژه در زمینه رعایت آیین دادرسی و حق دفاع، از قساوت و بداندیشی خویش پیشی گرفته اند. آنها با نادیده گرفتن قوانین و مقررات و عقل سلیم، سکینه محمدی آشتیانی، زنی را که سال ها میان مرگ و زندگی نگه داشته‌اند، مقابل دوربین ها کشانده،  و پسرش را نیز به گروگان گرفته اند. خبر تازه این نمایش این است که وی به ارتکاب جرمی اعتراف کرده که سالها پیش، به آن اتهام، محاکمه و به بیشترین مجازات تصریح شده در قانون محکوم شده است.

روز ۱۸ آذرماه در سایت های اینترنتی عکس هایی از سکینه و پسرش سجاد در خانه شان منتشر شد که برای برخی از ما آسودگی خاطر زودهنگامی به همراه داشت. متاسفانه این ها عکس هایی از جشن آزادی شان نبود. تلاش مذبوحانه دیگری توسط مقامات جمهوری اسلامی بود تا مجازات مرگی را توجیه کنند که بر اساس قوانین ایران و ضوابط بین المللی قابل توجیه نیست. هر کسی که اندک اطلاعی ازضوابط ناظر بر یک دادرسی منصفانه داشته باشد و با حداقل معیارهای رفتار با زندانیان آشنا باشد و یا از عقل سلیم بهره‌ای برده باشد، هرگز فریب این قدرت نمایی دولتی خشن را نخواهد خورد که شهروندانش را با توسل به زور به اعتراف به ارتکاب جنایاتی وامی دارد که چه بسا مرتکب شده و یا نشده باشند.

سکینه زنی است اسیر دولت ایران. وکلایش یا مجبور به تبعید شده و یا به زندان افکنده شده اند و زندگی پسرش در دست قوه قضاییه است. بنابراین بگذارید بیش از این وقت را روی این نمایش تلویزیونی مفتضح هدر ندهیم و به دولت ایران یادآور شویم که اعترافات سکینه هیچ اعتبار قانونی نداشته و مانع همدلی ما با او و با تمامی کسانی که در وضعیتی مشابه قرار دارند، نخواهد شد. مهمتر از همه اینکه این نمایش موجب انحراف اذهان از حقیقت نخواهد شد.

ناقضان حقوق بشر در ایران از حقیقت واهمه دارند و وظیفه جامعه بین المللی است که به دولت ایران یادآور شود حقیقت را می داند و از یاد نخواهد برد. حقیقت این است که تضمین های آیین دادرسی در ایران همواره زیرپا گذارده می شود. حقیقت این است که رهبران ایران از نظام قضایی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می کنند: قوه قضائیه با وضع قوانینی به منظور لغو پروانه وکالت وکلا، استقلال آنها را زیرپا می گذارد، و وکلای شجاعی را که برای دفاع از موکلانشان یا حق دفاع آنها تلاش می کنند زندانی می کند.

بنابراین بگذارید تا در سالگرد روز جهانی حقوق بشر تمامی مدافعان حقوق بشر را که خودسرانه دستگیر شده، از حق دفاع مناسب محروم شده و این روز مهم را در زندان سپری می کنند، به خاطر بیاوریم. بگذارید تا بویژه یاد تمامی وکلایی را زنده کنیم که زندانی هستند. از جمله نسرین ستوده وکیل و فعال مدافع حقوق زنان که در اعتراض به بازداشت خودسرانه خود، در اعتصاب غذا به سر می برد. همچنین هوتن کیان، وکیل سکینه که بخاطر تلاش برای شناساندن پرونده وی بازداشت شده است.