بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

برکت ملک رئیسی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۱ آبان ۱۳۹۴
محل: اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: جرايم مرتبط با مواد مخدر