بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ناشناس

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۱ دی ۱۳۹۳
محل: بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز