بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

فریدون طهماسبی پور

درباره

ملیت: ايران
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰
محل: تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران