بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

احد آقا

درباره

ملیت: ايران
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۱ دی ۱۳۶۹
محل: عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی
اتهامات: اتهام نامعلوم