بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

حاج بلوچ خان

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۷ بهمن ۱۳۶۸
محل: تفتان، پاکستان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی
اتهامات: اتهام نامعلوم