بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

اسماعیل کرمی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳
محل: قائم شهر، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص
اتهامات: اتهام نامعلوم