بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

سلیمان مهدی زاده میلاشی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۵ شهریور ۱۳۵۹
محل: چالوس، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص
اتهامات: همجنسگرایی