بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

سلطانی

درباره

ملیت: ايران
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۵ آبان ۱۳۶۷
محل: زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران