امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

جستجوی پیشرفته

نمایش ۱۲ نتیجه حاوی:
  • محل لاهيجان است
  • تاریخ اعدام بعد از ۱ فروردین ۱۳۶۷
    تاریخ اعدام قبل از ۱ فروردین ۱۳۶۸
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران