بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

تصحیح و یا تکمیل کنید

اطلاعات موجود

کامران لطفی
سن
۳۲
ملیت
ايران
مذهب
بهائی
وضعیت تأهل
متاهل
تاریخ کشته‌شدن
۲۰ فروردین ۱۳۶۳
محل
زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن
نحوه اعدام نا‌مشخص
اتهامات
جرايم مذهبی

ما را در انتشار اطلاعات دقیق یاری دهید. با ارسال اطلاعات صحیح در تکمیل یا تصحیح صفحۀ مربوط به یک قربانی شرکت کنید.

آیا هویت شما محرمانه باشد؟
آیا اجازه می‌دهید اطلاعات این فرم در سرگذشت آن مرحوم در امید درج شود؟
آدرس ایمیل شما(اختیاری)
نسبت شما با قربانی
با وبسایت ما از چه طریقی آشنا شده‌اید؟
اطلاعات در مورد قربانی
نام قربانی
نام خانوادگی قربانی
تاریخ تولد/سن
محل تولد
نام پدر قربانی
وضعیت تأهل/تعداد فرزندان
تحصیلات
شغل
سازمان/محل اشتغال
وابستگی سیاسی(سازمان یا حزب)
مذهب
زندگی‌نامه
بازداشت
تاریخ دستگیری
ساعت دستگیری
محل دستگیری
در صورت رویت حکم بازداشت، محتوی حکم و مقام صادر کننده
مسئولان اجرای حکم بازداشت
دلایل ارائه شده توسط مسئولان برای بازداشت
اتهامات
حکم بازداشت
ملاحظات در مورد نحوه و شرایط بازداشت
محل بازداشتگاه و بازجویی
شرایط و نحوه بازداشت و بازجویی (دسترسی به وکیل، تماس با خانواده، تعداد و شرایط ملاقات‌ها)
مقامات مسئول بازجویی
اطلاعات تکمیلی در مورد بازجویی
دادگاه
تاریخ دادگاه
محل دادگاه
مدت دادگاه
اتهامات طرح شده در کیفرخواست
شاهدان دادستانی
مدارک ارائه شده برای اثبات وقوع جرم
دفاع (حضور وکیل در دادگاه، دسترسی به پرونده قبل از شروع دادگاه، شاهدان، ...)
اطلاعات تکمیلی در مورد دادگاه
حکم
تاریخ دادگاه تجدید نظر
محل دادگاه تجدید تظر
اطلاعات تکمیلی در مورد دادگاه تجدید نظر
حکم نهایی
اعدام
تاریخ اعدام
محل اعدام
اطلاعات در مورد چگونگی اجرای حکم و محل دفن