یاد آر

از یاسوج به شیراز نقل مکان کرد تا به خانواده نزدیک‌تر باشد.  او در شیراز یک مغازه لباس‌فروشی باز کرد و خزانه‌دار محفل روحانی بهائیان شیراز شد.

اعدام‌های گزارش شده

۵۹ ماه مه ۲۰۱۶
۱۷۳ سال جاری میلادی (۲۰۱۶)
۱۰۵۲ سال گذشته میلادی (۲۰۱۵)
۹۶۴ در سال ۲۰۱۴ میلادی
۹۱۳ در سال ۲۰۱۳ میلادی
۵۷۹ در سال ۲۰۱۲ میلادی
۶۹۵ در سال ۲۰۱۱ میلادی

گزیده‌ای از کتابخانه

وانهادن ذهن و ضمیر به مقامات بالا از ملزومات این ایده‌ئولوژی‌ و ناشی از اصل يكی شدن مرکز قدرت و مرکز حقیقت است.

سرگذشت‌های ناتمام: تصاویری از سرکوب دانشجویان در ایران

"سرگذشت‌های ناتمام"نمایشگاه سیّاری است از داستان زندگی دانشجویان ایرانی. جوانانی که مجازات شدند، چرا که می‌خواستند از باورهاشان آزادانه سخن بگویند. هزاران قربانی در سه دهۀ اخیر، به بهانه‌های سیاسی به زندان افتادند یا جان باختند.

به سوی گذاری مسالمت آمیز در ایران
با گردآوری و ثبت موارد نقض حقوق بشر و پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک

یادبود امید

برای هزاران قربانی اعدام از زن و مرد، پیر و جوان، با گذشته های گوناگون
اقدام شما مؤثراست
مگذارید زندگی‌های به تاراج رفته فراموش شوند اگر نام و نشانی از قربانیان دارید در اینجا وارد کنید