امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
منوچهر
منوچهر
وحید
وحید
فرهاد
فرهاد
جمال
جمال
مرتضی
مرتضی
عباس
عباس
مسعود
مسعود
سیلوانا
سیلوانا
خورهه
خورهه
مویسس گابریل
مویسس گابریل
کارلوس
کارلوس
یانینا
یانینا
نائوم
نائوم
سباستیان
سباستیان
هوگو نوربرتو
هوگو نوربرتو
۱۸۷۲۶
قربانی خشونت دولتی در امید
هر یک روزی به بی‌داد و نامردمی از زندگی محروم شده اند

یادبود امید

اقدام شما مؤثراست
با یاری به ما در ثبت تاریخ مشارکت کنید

زنان و مردانی که با سرگذشتشان در این صفحه آشنا می شوید امروز شهروندان شهری خاموش اند که امید نام دارد. در این شهر قربانیان جبر و ستم از یاد و خاطره حیاتی دیگر یافته اند.

این‌ جا شهروندان را اصل، نسب، مذهب، قومیت و ملیت های گوناگون است، با کردار و پندارهای گوناگون و گاه متضاد. اما پیوندشان را درامید انسانیت و حقوق طبیعی شان قوام می بخشد. دلیل اشتراکشان در شهروندی این است که هر کدام یک روز به بی‌داد و نامردمی از حق حیات محروم شده اند. و آن روزکه سرنوشتی به تباهی کشیده می شد، زندگی خانواده ای متلاشی می گردید و دردی توصیف ناپذیر بر آنان تحمیل می شد، این همه را جهان دورادور نظاره می کرد.

مریم ایوبی…

در میانه هرج و مرج قضایی ایران در آن دوران، مرگ دردناکش توجه و نگرانی مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان را برانگیخت.

ادامه

شهلا حریری مطلق…

زنی با استقلال رأی که در یکی از مدارس تهران‌پارس معلم حرفه و فن بود.  در سال ١٣٥٩ به تخلفاتی که به عنوان ناظر در یک حوزه انتخاباتی مشاهده کرده بود اعتراض کرد.

ادامه

غلام حسین اهرابی…

غلامحسین اهرابی، فارغ التحصیل رشته فیزیک، مدتی در اروپا زندگی کرده بود. زمانیکه حزب رنجبران در ایران شکل گرفت٬ او از اعضای مؤثر حزب شد. 

ادامه