امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
منوچهر
منوچهر
وحید
وحید
فرهاد
فرهاد
جمال
جمال
مرتضی
مرتضی
عباس
عباس
مسعود
مسعود
سیلوانا
سیلوانا
خورهه
خورهه
مویسس گابریل
مویسس گابریل
کارلوس
کارلوس
یانینا
یانینا
نائوم
نائوم
سباستیان
سباستیان
هوگو نوربرتو
هوگو نوربرتو
۱۸۸۳۶
قربانی خشونت دولتی در امید
هر یک روزی به بی‌داد و نامردمی از زندگی محروم شده‌اند

یادبود امید

اقدام شما مؤثراست
با یاری به ما در ثبت تاریخ مشارکت کنید

زنان و مردانی که با سرگذشتشان در این صفحه آشنا می شوید امروز شهروندان شهری خاموش اند که امید نام دارد. در این شهر قربانیان جبر و ستم از یاد و خاطره حیاتی دیگر یافته اند.

این‌ جا شهروندان را اصل، نسب، مذهب، قومیت و ملیت های گوناگون است، با کردار و پندارهای گوناگون و گاه متضاد. اما پیوندشان را درامید انسانیت و حقوق طبیعی شان قوام می بخشد. دلیل اشتراکشان در شهروندی این است که هر کدام یک روز به بی‌داد و نامردمی از حق حیات محروم شده اند. و آن روزکه سرنوشتی به تباهی کشیده می شد، زندگی خانواده ای متلاشی می گردید و دردی توصیف ناپذیر بر آنان تحمیل می شد، این همه را جهان دورادور نظاره می کرد.

مصطفی کیارستمی…

رساندن خودش به خانه کار سختی شد. مادرش به کمک آمد. با حضور شخصیت‌های سیاسی حاضر در نمازجمعه بعد از انتخابات ریاست جمهوری تردیدی نبود که درگیریی رخ خواهد داد.

ادامه

حسین عساکره…

آقای عساکره ‌متاهل و دارای ۲ فرزند بود. او ساکن شهر سربندر در نزدیکی ماهشهر درجنوب خوزستان بود و تحصیلات دانشگاهی داشت.

ادامه

عنایت الله اشراقی…

بازنشسته شرکت نفت و ساکن زادگاهش شیراز بود. از طریق نشریات و کتاب‌های بهایی توانست به محفل مقدس محلی بهائیان راه یابد.

ادامه