امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
منوچهر
منوچهر
وحید
وحید
فرهاد
فرهاد
جمال
جمال
مرتضی
مرتضی
عباس
عباس
مسعود
مسعود
سیلوانا
سیلوانا
خورهه
خورهه
مویسس گابریل
مویسس گابریل
کارلوس
کارلوس
یانینا
یانینا
نائوم
نائوم
سباستیان
سباستیان
هوگو نوربرتو
هوگو نوربرتو
۱۸۶۴۶
قربانی خشونت دولتی در امید
هر یک روزی به بی‌داد و نامردمی از زندگی محروم شده اند

یادبود امید

اقدام شما مؤثراست
با یاری به ما در ثبت تاریخ مشارکت کنید

زنان و مردانی که با سرگذشتشان در این صفحه آشنا می شوید امروز شهروندان شهری خاموش اند که امید نام دارد. در این شهر قربانیان جبر و ستم از یاد و خاطره حیاتی دیگر یافته اند.

این‌ جا شهروندان را اصل، نسب، مذهب، قومیت و ملیت های گوناگون است، با کردار و پندارهای گوناگون و گاه متضاد. اما پیوندشان را درامید انسانیت و حقوق طبیعی شان قوام می بخشد. دلیل اشتراکشان در شهروندی این است که هر کدام یک روز به بی‌داد و نامردمی از حق حیات محروم شده اند. و آن روزکه سرنوشتی به تباهی کشیده می شد، زندگی خانواده ای متلاشی می گردید و دردی توصیف ناپذیر بر آنان تحمیل می شد، این همه را جهان دورادور نظاره می کرد.

مریم ایوبی…

در میانه هرج و مرج قضایی ایران در آن دوران، مرگ دردناکش توجه و نگرانی مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان را برانگیخت.

ادامه

شهلا کعبی…

 در دوران درگیری‌های کردستان، خودش و خواهر کوچکترش هر دو در یک بیمارستان پرستار بودند. فضیلت اخلاقی و وجدان کاری آن دو در برخورد با مجروحین هر دو طرف درگیر متجلی شد.

ادامه

مهدی علوی شوشتری…

همیشه مشتاقانه آماده بود که به پروژه‌های کمک رسانی و همیاری در استان خوزستان و شهر محل تولدش اهواز بپیوندد. در دانشگاه جندی‌شاپور شهر اهواز به دانشجویانی پیوست که دربرابر انقلاب فرهنگی خمینی مقاومت می‌کردند.

ادامه