خبرنامه و تازه‌ها

«به من گفتند که اگر قتل را گردن نگیرم، مرا می‌کشند. حتی خانواده‌ام هم در خطر بود.» محمدرضا حدادی: زندانی در انتظار اعدام
مقامات جمهوری اسلامی ایران در تابستان ۱۳۹۵ فشار بر جامعه نوکیشان مسیحی که پیشینه اسلامی داشتند را به بالاترین حد خود رساندند.

خبرنامه‌های پیشین