بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

علی بازجانبازلو

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۳ شهریور ۱۳۵۹
محل: ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی

ملاحظات

اطلاعات در باره آقای علی بازجانبازلو از یادنامه در کتاب "شهیدان ما در راه آزادی، در راه سوسیالیسم" از انتشارات راه کارگر تهیه شده است. وی از هواداران سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) بود.

"راه کارگر" یا "سازمان کارگران انقلابی ایران" در تیرماه ١٣٥٨ اعلام موجودیت کرد. این سازمان از افرادی از گروه‌های مختلف چپگرا تشکیل شد که مشی چریکی را رد کرده و طرفدار مبارزه سیاسی بودند و خود را مارکسیست – لنینیست، طرفدار انقلاب سوسیالیستی و حاکمیت طبقه کارگر معرفی می‌کردند. تفاوت آنها با حزب توده ( حزب کمونیست طرفدارشوروی) بر سر مخالفت با جمهوری اسلامی و رهبری خمینی بود.

دستگیری و بازداشت

آقای علی بازجانبازلو هیچگاه بازداشت نشد.

دادگاه

آقای علی بازجانبارلودر محکمه‌ای حضور نیافت.

دفاعیات

آقای علی بازجانبارلو قبل از کشته شدن فرصت دفاع از خویش نیافت.

حکم

این که آیا وی در غیابش به مرگ محکوم شده بود یا نه دانسته نیست. آقای علی بازجانبازلو در سوم شهریور ١٣٥٩ به قتل رسید.

تصحیح و یا تکمیل کنید