بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

هائیک هوسپیان مهر

درباره

سن: ۴۸
ملیت: ايران
مذهب: مسيحيت
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۳۰ دی ۱۳۷۲
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

اطلاعات مربوط به اعدام فراقضایی اسقف هایک هوسپیان مهر از گزارش سال ۱۹۹۴ سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارش سال ۱۹۹۵ سازمان عفو بین الملل در مورد اعمال اختناق و سرکوب مخفیانه توسط دولت ایران، به دست آمده.

در نامه ای به تاریخ ۱۷ فوریه ۱۹۹۴، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، به نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در این سازمان نوشت : "مایلم توجه شما را به گزارشی که در مورد اسقف هایک هوسپیان مهر، مدیر عالی شورای کلیسا های تجمع برای خدا....، که اخیراً در جمهوری اسلامی به قتل رسیده، جلب کنم. در یازدهم ژانویه ۱۹۹۴ اسقف هوسپیان مهر از من تقاضا نموده بود که به ایران سفر کرده و با کشیشان پروتستان انجیلی و مسئولین دولتی ملاقات و در مورد حقوق بشر و اوضاع اقلیت های مذهبی گفتگونمایم. بر اساس گزارش های رسیده ایشان با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ملاقات داشته و از وی خواسته بود که حقوق اقلیت مسیحی (ایران) رعایت شود. در پاسخ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از وی خواسته بود که همه کلیساهای مسیحی (ایران) اعلامیه ای را امضاء کنند مبنی بر اینکه آنان به عنوان مسیحی در جمهوری اسلامی ایران از تمامی حقوق قانونی شان برخوردارند. اسقف هایک هوسپیان مهر حاضر نشد به نمایندگی ازطرف کلیسای خود چنین اعلامیه ای را امضاء کند."

بنا به گزارش سازمان عفوبین الملل از نیمه سال ۱۹۹۳ تا سال ۱۹۹۵ (در طول ۱۸ ماه) اجساد چهار تن از رهبران اقلیت های مذهبی در شرائط مشکوکی یافت شده. همه این افراد به سیاست های دولت با نظر انتقادی می نگریستند.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت اسقف هوسپیان مهر در دست نیست. ایشان از تاریخ ۱۹ژانویه ۱۹۹۴ که به قصد دیدار یکی از دوستانش به فرودگاه مهرآباد می رفت ، ناپدید شد.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه اسقف هوسپیان مهر اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

مدتی بعد از ناپدید شدن اسقف هوسپیان مهر، پلیس تهران، مرگ او را به خانواده اش خبر داد. بر اساس گزارش ها، پسر او را به اداره بررسی مرگ های مشکوک فرا خواندند تا جسد پدرش را شناسایی کند. ولی در مراجعه به آن جا فقط به ارائه عکسی از جسد پدرش اکتفا کردند و خواستند تا او را شناسایی کند. تاریخ مرگ ٢٠ ژانویه، یک روز پس از ناپدید شدن وی، تعیین شده. معلوم نیست در مورد اسقف هوسپیان مهر حکمی صادر شده یانه. در موارد اعدام فراقضایی احکام مخفیانه صادر میشوند. یک روز پیش از ناپدید شدن اسقف هوسپیان مهر در نامه ای چنین نوشت: "من آماده ام که در کلیسا جان خود را تقدیم کنم باشد که دیگران بتوانند در آرامش و صلح، بدون ترس، خداوند خود را نیایش کنند".

تصحیح و یا تکمیل کنید