ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

مصاحبه بی‌بی‌سی با رویا برومند: حمایت بازماندگان قربانیان خشونت حکومت ایران از خانواده کشته‌شدگان آبان ماه

بی‌بی‌سی
بی‌بی‌سی
۸ دی ۱۳۹۸
ویدئیو