ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

مجازات مرگ در سال ۲۰۱۸: کاهش چشمگیر اعدامها در سطح جهان

عفو بین‌الملل
۲۱ فروردین ۱۳۹۸
اطلاعیه مطبوعاتی

 

چین هم چنان بزرگترین مجری اعدام است و ایران، عربستان سعودی، ویتنام و عراق به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.