به مناسبت روز جهانی حقوق بشر: تأملی در باب شرایط سخت وکلا در جمهوری اسلامی ایران