ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

کمیتۀ گزارشگران حقوق بشر

در این مجموعه، گزارشاتی از افراد، گروه ها و سازمان‌های سیاسی ایرانی گرد آمده است که نگران نقض حقوق بشر در نظام اسلامی بوده اند. کمیت و کیفیت این گزارش‌ها نشان بارزی از سطح رشد وجدان دموکراتیک جامعه ایران در مراحل مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی است.

زیر مجموعه‌ها

مطالب این مجموعه: ۱۸
تازه‌ترین مطالب: ۷ دی ۱۳۹۳
مطالب این مجموعه: ۴
تازه‌ترین مطالب: ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
مطالب این مجموعه: ۱۲
تازه‌ترین مطالب: ۱۰ آذر ۱۳۹۵
مطالب این مجموعه: ۴
تازه‌ترین مطالب: ۱۴ فروردین ۱۳۹۳
مطالب این مجموعه: ۲۳
تازه‌ترین مطالب: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
مطالب این مجموعه: ۱۴
تازه‌ترین مطالب: ۲۸ آبان ۱۳۹۵
مطالب این مجموعه: ۱۱
تازه‌ترین مطالب: ۵ آبان ۱۳۹۴
مطالب این مجموعه: ۷
تازه‌ترین مطالب: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
مطالب این مجموعه: ۸
تازه‌ترین مطالب: ۱۴ فروردین ۱۳۹۱